Grundfjeld

Grundfjeld
Foto: Henrik Granat

Udvalgets begrundelse

Grundfjeldet stikker op på Bornholm, men dybt under resten af Danmark ligger grundfjeldet og danner fundamentet for undergrundens øvrige bjergarter. Grundfjeldet består af bjergarter som granit og gnejs, og er dannet mange kilometer nede i jordskorpen, og adskiller sig derved fra alt andet i den danske undergrund.

Oplev den i naturen

Danmarks grundfjeld kan du se i stenbrud og langs kysterne på Bornholms nordlige halvdel. Hammerknuden og Ertholmene er pragtfulde steder at opleve faststående klipper, der er dannet direkte fra smeltet stenmasse (magma) dybt i jordskorpen.

Fakta og materialer