Gramler

Gramler
Foto: Museum Sønderjylland

Udvalgets begrundelse

Leret i Gram, brunkullet ved Fasterholt og sand og ler i kystklinter ved Lillebælt er eksempler på lag fra Neogen-tiden for 24-2,5 millioner år siden – lige før istiderne. I denne periode rykkede kystlinjen frem og tilbage over det danske område, på grund af klimasvingninger og jordskorpebevægelser. Sand blev afsat i kystens laguner, ler på dybere havbund og brunkul i floders sumpede landområder. Gram leret er kendt for mange flotte fossiler og fund af hvaler.

Oplev den i naturen

Aflejringer fra Neogen-tiden, hvor Gramleret hører til, kan i dag ses i Midt-, Vest-, og Sønderjylland samt omkring Middelfart på Fyn. De kan især ses kystklinterne langs Lillebælt ud for Kolding og langs Vejle Fjord. Selve Gramleret ses selvfølgelig i Gram Lergrav og Museum Sønderjylland – Naturhistorie & Paleontologi udstiller fossiler fundet i lergraven.

Fakta og materialer