Alun skifer

Alun skifer
Foto: Jørgen Butzbach

Udvalgets begrundelse

Den sorte alun skifer, der kan ses langs åer på Bornholm, giver os et kig langt tilbage til det dybe hav, der dækkede Danmark for over 450 millioner år siden tilbage i en tid før plantelivet var etableret på landjorden. I havet, der dækkede det meste af det nuværende Danmark, levede de for længst uddøde trilobitter og mærkelige graptolitter. På havbunden blev der dannet sort slam, som nu er blevet til den alun skifer, der ligger dybt nede i den danske undergrund.

Oplev den i naturen

Alun skifer finder du langs flere åer på sydsiden af Bornholm. Læsåen og Øleåen er klassiske lokaliteter. Jagt på alunskiferens fossiler – orthoceratitter, brachiopoder og trilobittrer foregår bedst i det nedlagte kalkstensbrud Skelbro 14 km fra Rønne. Du må lede i de løse skærver, men ikke hamre i den faststående kalksten.

Fakta og materialer