Taks

Taks
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Taks ( Taxus baccata ) optræder oftest som en flerstammet busk på 4-5 meter, men kan også findes i op over 10 meter. Det hører til verdens ældste træer og kan måske blive op til 2.000 år. I Danmark findes det vildtvoksende ved Munkebjergskovene ved Vejle. Hele planten - undtagen den karakteristiske røde frøkappe - er stærkt giftig. Det kendes let fra andre nåletræer på de bløde, brede nåle. I litteratuen optræder det bl. a. i Martin A. Hansens Orm og Tyr (1952).  Veddet er særdeles sejt og holdbart og har været ret almindelig anvendt, bl.a. til fremstilling af buer. I dag bliver træet også brugt til snedkerarbejde, af billedskærere og trædrejere.

Oplev den i naturen

Taks er sammen med Ene og Skovfyr vore eneste, naturligt hjemmehørende nåletræer. Den har været vidt udbredt i fortiden, men er blevet hårdt efterstræbt, da den er det bedste træ til buer. Den har nok også været udryddet bevidst, da den er dødeligt giftig for heste. I dag findes den kun vildtvoksende i Munkebjergskoven ved Vejle Fjord, hvor den er fredet. Til gengæld er den almindeligt plantet i haver, parker og på kirkegårde.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Taks
  • Download foto af taks (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)