Skovfyr

Skovfyr
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Skovfyr ( Pinus sylvestris ) er sammen med ene og taks de eneste hjemmehørende nåletræarter i Danmark. Der er således fundet velbevarede fyrrestammer i Danmark, som er over 8000 år gamle. Den har sandsynligvis været helt udryddet i Danmark. De sidste rester af oprindelig fyrreskov fandtes formentligt på Anholt og Læsø. Skovfyr kan blive flere hundrede år gammel. Modsat mange nåletræarter er den en lystræart, som desuden har mulddannende nåle, hvilket giver en rigere bundflora. Fugle, mus og egern æder gerne frøet fra dens kogler. Træet anvendes bl.a. til vinduer, gulvtræ, finértræ, konstruktionstræ, møbler mv.

Oplev den i naturen

Skovfyrren indvandrede naturligt til Danmark efter istiden som et af de første skovtræer, men er siden blevet trængt stærkt tilbage af løvtræerne. Den overlevede i de mest sandede egne og i tørvemoser, hvor den dog siden blev udryddet af mennesket. De sidste danske skovfyr fandtes på Læsø, hvor der endnu lever en enkelt efterkommer, Bangsbofyrren. Fra 1700-tallet er den blevet genindført især i de mange nåletræsplantager på sandjord og kan i dag ses i størstedelen af landet, hvor jorden ikke er for fed og leret.

Fakta og materialer