Rødel

Rødel
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Rødel ( Alnus glutinosa ) har været naturligt vildtvoksende overalt i Danmark siden ca. 7.500 f.kr. Den kan, som få andre træer, tåle at stå med rødderne i vand gennem længere perioder. Den klarer sig også godt på de fleste jorde og er populær blandt småfugle, der æder dens frø om vinteren. Spætter bruger også de gamle træer til udhuling af redehuller. Og ellesumpen er også et vigtigt  levested for mange dyre- og plantearter – og ikke mindst for overleveringer om lygtemænd, mosekoner, ellekonger og ellepiger. Rødel er samtidigt et fortrinligt træ til træsko og røgeribrænde. Desuden bruges det som drejertræ, modeltræ, blindtræ mv.

Oplev den i naturen

Rødellen er det eneste danske træ, som kan vokse på en jordbund, der er vanddækket hele året. Den trives bedst i ådale, ved foden af bakker og langs søer og vandløb, hvor der er god næring og bevægelse i grundvandet. De fleste ådale har i fortiden været dækket af sumpskove af Rødel.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Rødel
  • Download foto af rødel (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)