Lind

Lind
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Småbladet lind ( Tilia cordata ) er en vigtig del skovens historie. Den indvandrede omkring 7.500 f.kr., og har i hen ved 7.000 år domineret i skovene. Linden er også et af skovens længstlevende træer, nærmest udødeligt. Det skyldes dens evne til at sætte stødskud. Lindens frugter samles af mus og fugle. Bier indsamler dens nektar, som udnyttes af mennesket til linde-honning. Linden kaldes også for kærlighedens og glædens træ. Og den indgår i litteraturen, bl.a. som et betydende element i I. P. Jacobsens indledning til Marie Grubbe (1876). Lindens ved er meget blødt og bruges bl.a. til billedskærerarbejde, modeltræ, fint blindtræ i møbler mv.

Oplev den i naturen

Linden var det dominerende træ i stenalderens urskove før agerbruget vandt indpas i Danmark. I dag er den sjælden som skovtræ, men til gengæld hyppig som vej- og allétræ, i byer og i parker. Den vokser bedst på fugtig muldbund, men kan også klare sig på både stiv lerjord og på tør, gruset bund.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Lind
  • Download foto af lind (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)