Hassel

Hassel
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Hassel ( Corylus avellana ) er en mangestammet, oftest 3-5 m høj busk, der kom til Danmark ca. 8.500 f.kr. Dens spiselige nødder efterstræbes både af mennesker, mus, egern og fugle. Den indgår også i litteraturen, bl.a. i Christian Winthers En novelle fra Sang og Sagn (1840). Den findes især i krat, skovbryn og i frodige ege-blandingsskove. Den findes også i gamle stævningskove, bl.a. på Als, Sydfyn og Sydlangeland. Den har især været brugt til hasselkæppe til tætning af huse på gammel vis.

Oplev den i naturen

Hassel ses hyppigst som en stor busk i underskoven under eg og ask, helst på næringsrig og ikke for fugtig muldbund. Både som plantet og selvsået er den desuden almindelig i skovbryn og levende hegn

Fakta og materialer