Eg

Eg
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Egen er et af de mest robuste og stabile skovtræer, vi har. Der findes to hjemmehørende arter, stilkeg ( Quercus robur ) og vintereg. De kom til Danmark omkring 7.000 f. kr. og har lige siden været særdeles efterstræbt af både dyr og mennesker: Således skulle over 800 forskellige insektarter være knyttet til egetræet. Gamle ege har somme tider fået navne og er i visse tilfælde fredet. Egene indgår også i kunst og litteraturen, som i indledningen til Mogens. Carl Ewalds fortælling om Bøgen og Egen (1971). Eg anvendes til en lang række produkter bl.a. husbygning, skibsbygning, parketgulve, finér, stolper , havemøbler, vintønder mv.

Oplev den i naturen

Egen er meget tolerant med hensyn til jordbund og vokser både på mager sandjord, på fed lerjord og i våde moser. Den kræver dog meget lys og er i tidens løb mange steder blevet udkonkurreret af ikke mindst bøgen. Da den plantes meget, både i gamle og i nye skove (skovrejsningsområder), har den dog en position som landets næstvigtigste løvtræ, kun overgået af bøgen.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Eg
  • Download foto af eg (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)