Birk

Birk
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

I Danmark findes to hjemmehørende birkearter, vortebirk og dunbirk ( Betula pubescens ). De var nogle af de første træer, der ankom efter isens afsmeltning.  De har begge en påfaldende hvid bark, mens dunbirk f.eks. også kendes på, at den kan få heksekoste. Det skyldes en svamp, der får grenene til at vokse kugleformet filtret. Birketræets karakteristisk udseende har også givet det plads i kunsten, bl.a. hos maleren Michael Kvium. Det er også godt at vide, at Dunbirk kan være allergifremkaldende, da den producerer store mængder pollen. Samt at birk er godt til møbler, gulve, redskaber, finér, brænde mv. Og til vin og sirup, ikke mindst.

Oplev den i naturen

Birk er en pionerplante. Dvs. at den er et af de første træer, der vokser frem i nydannede lysninger i skoven eller på marker, hvor dyrkningen er ophørt. Vortebirken har nedhængende grene, og de unge grene har gråhvide harpiksvorter. Dunbirken har ikke hængende grene, og ikke harpiksvorter. Derimod er de unge grene ofte dunede. Du kan finde dunbirk på alle jordtyper, mens vortebirk trives bedst på sandet, tør bund. Begge arter vokser bedst hvor der er læ.

Fakta og materialer