Ask

Ask
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Asketræet ( Fraxinus excelsior ) indvandrede omkring 7.000 f.kr. Den er et værdifuldt og elsket træ. Det gælder både kultur og natur. Den findes bl.a. hos Johs. V. Jensen i bogen Den lange Rejse (1908-1922). Og i nordisk mytologi som Livets Træ, Yggdrasil – et vældigt asketræ, der forbinder jord og himmel, og som skælvende af ælde indvarsler Ragnarok. Asken er desværre også selv truet. Det skyldes Asketoptørre, en potentielt dødelig svampesygdom, som måske truer med at udrydde asken. Pga. dens gode styrkeegenskaber bruges træet bl.a. til sports- og arbejdsredskaber, parketbrædder, finér, møbler, mv.

Oplev den i naturen

Ask er skovbrugets tredjevigtigste løvtræ efter bøg og eg. Den trives bedst på frodig bund, og som skovtræ har den størst betydning i ådale og kystskove i den sydøstlige del af landet samt på hævet havbund i Nordøstjylland. Da den desuden er almindeligt plantet langs veje og ved bebyggelser og let sår sig selv, kan man dog træffe den overalt i landet.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Ask
  • Download foto af ask (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)