Svampe

Svampe har deres eget rige. De er ikke planter med fotosyntese, men skaffer sig næring f.eks. at nedbryde dødt organisk stof, andre optræder som parasitter på levende organismer, mens andre lever i symbiose med planter, typisk træer eller buske. I Danmark kender vi omkring 4.500 arter, men det reelle artsantal er større, da mange grupper af småsvampe endnu er dårligt udforsket.