Gnejs

Gnejs
Foto: Henrik Granat

Udvalgets begrundelse

De tydelige lag af forskellige mineraler gør en gnejs til et let genkendeligt eksempel på en omdannet bjergart, også kaldet en metamorf bjergart. Selvom gnejsen ved første øjekast kan minde om en granit og er opbygget af de samme mineraler, så afslører de tydelige lag af mineraler i forskellige farver, at stenen er omdannet under forhøjet tryk og temperatur, f.eks. fra en bjergkædefoldning.

Oplev den i naturen

Gnejs kan du finde på alle danske strande, fordi bjergarten findes vidt udbredt i hele Norden. Den består ofte af de samme mineraler som granit, men i modsætning til granit er gnejsen stribet eller består af bånd op til fingertykkelse. Farverne spiller ofte i rødt fra mineralet feldspat, hvidt fra kvarts og sort fra glimmer. Du kan være heldig at finde foldede sten af gnejs. På Bornholm findes gnejs som faststående klippe – bl.a. ved Gudhjem.

Fakta og materialer

  • Sten på stranden af Torben Gang Rasmussen. Natur og Museum hæfte nr. 4 dec. 1999. Udgives af Naturhistorisk Museum, Århus.
  • Sten i det danske landskab af Per Smed. Geografforlaget 1995.
  • Sten i farver af Erik Schou Jensen. Politikens håndbøger.
  • Folder: Sten på stranden
  • Download foto af gnejs (Foto: Henrik Granat, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)