Vest Stadil - Skjern Enge

Skjern Enge
Foto: Niels Dahlin Lisborg

Udvalgets begrundelse

Kysten er præget af udstrakte strande med bagvedliggende klitrækker.  Ved Bovbjerg er der klintekyst, og i klinten kan man se et snit gennem den israndslinie, der markerer den største isudbredelse i området i sidste istid. Nissum Fjord, Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord er brakvandslaguner beskyttet mod havet af klitrækkerne. Skjern Å engene, Klægbanken og Tipperne hører til landets bedste fugleområder, hvor bl.a. havørn ofte ses, og store mængder fugle, f.eks. kortnæbbet gås, raster her i trækperioderne. Odderen er vendt tilbage efter mange års fravær. I åerne findes bl.a. den sjældne planteart vandranke.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer