Vejle Fjord - Vejle Ådal

Vejle Fjord
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Vejle Fjord og Vejle Ådal er den mest imponerende af de dale, der præger Jyllands østkyst. Dalkomplekset er dannet som en bred tunneldal under sidste istids største isfremstød. Fjordens nordkyst har stejle klinter med plastisk ler og spændende plante- og insektsamfund, samt skove med gammel bøg. I sydkystens klinter findes Miocæne lag, og skovene omkring Munkebjerg rummer bevoksning af taks. Sidedalen, Grejs Ådal, med omgivelser virker nærmest som et bjerglandskab. Langs åsystemerne udspringer mange kilder og væld.  Ådalene rummer bestande af den sjældne pattedyrart, birkemus.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer

  • Naturprojekter: Vejle Ådal
  • Naturbeskrivelser: Vejle Fjord – Vejle Ådal
  • Download foto af Vejle Fjord (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)