Vadehavet

Vadehavet
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde vådområder med store fladvandede kystområder og marsklandskaber indrammet af diger. Flod og ebbe former havbunden og de tilstødende forlande, hvor hundredetusinder af fugle i træktiderne fouragerer på muslinger, krabber og tanglopper. Bag digerne ligger kogene, som er ynglesteder for mange vadefuglearter. På de højere liggende partier raster store flokke af spættet sæl. Strandengene på f.eks. Skallingen, Rømø og Mandø rummer mange særprægede plantearter.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

 

Fakta og materialer