Tystrup Bavelse

Tystrup-Bavelse
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Dette sjællandske sø- og skovområde består af højtliggende, stærkt kuperede moræneflader, der er gennemskåret af Sjællands største tunneldalssystem, der bl.a. rummer de to sammenhængende langsøer, Tystrup Sø og Bavelse Sø, og Sjællands vandrigeste å, Susåen, som sætter sit præg på landskabet. Store dele af området er dækket af skove, hovedsageligt løvskove med ege- og bøgebevoksninger, og der er et rigt fugleliv i skovene, bl.a. med havørn. I Sorø Sønderskov findes den sjældne insektart, eremit. Suserup Skov ligger urørt hen og udvikler sig mod en urskovstilstand med døde stammer og åbne stormfaldslysninger. Syd for søen ligger Rejnstrup Overdrev med karakteristiske plantesamfund.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer