Tranum - Bovbjerg

Tranum
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Landskabet består af gammel havbund fra Stenalderhavet og af ”øer”, hvis kerne består af kalk og kridt. Kalken og kridtet er skubbet op til overfladen på grund af saltbevægelser i undergrunden, og ses blandt andet i den nutidige kystklint ved Bulbjerg og i Stenalderhavets gamle kystklint ved Nye Kløv. Ved Fosdalen og Vigsø er der andre markante klinter fra Stenalderhavet, blot tilvoksede. Nogle af Danmarks reneste og næringsfattigste søer findes her, f.eks. Nors Sø og Vandet Sø, med karakteristiske insekter og vandplanter. Odderen har her en fin bestand. Området er rigt på klitter, og Nordeuropas største atlantiske klitheder med plantesamfund af tolerante planter som rensdyrlaver og lyng findes i Hanstedreservatet, der også rummer en stor krondyrbestand og ynglende traner.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer