Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Det sydfynske Øhav er et særegent landskab med mange små øer og en uregelmæssig kystlinje med småbugter og vige, med næs og stejle klinter med smalle strande. Området er oprindelig dannet som et istidslandskab, men landsænkningen efter Stenalderen har betydet, at havet er skyllet ind over landet og så at sige har druknet det. Området fremstår som et udstrakt, fladvandet område, hvor de højeste partier rager op som øer. Det kuperede område Svanninge Bakker ved Fåborg er et dødislandskab fra afsmeltningen af sidste istids næstsidste isfremstød. Øhavets mange ubeboede øer og holme og de større øers kystskrænter, strandenge og strandsøer rummer et rigt plante- og dyreliv, bl.a. findes her de sjældne paddearter, klokkefrø og grøn frø. De ubeboede øer er vigtige som yngleområder for en række fuglearter og som rasteplads for store mængder ande- og vadefugle.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer