Stevns - Faxe - Møn

Møn
Foto: Henrik Granat

Udvalgets begrundelse

De to hvide klinter ved Stevns og Møn omkranser Faxe Bugt. Stevns Klint er verdensberømt for at rumme Fiskeleret, der ligger på grænsen mellem Kridttiden og Tertiær tiden, hvor bla. dinosaurerne uddøde. Møns Klint er skubbet op af sidste istids gletschere og er et af verdens flotteste eksempler på opskudte flager. Begge klinter er rige på fossiler ligesom også koralkalken, som ses i Faxe Kalkbrud. Siden Stenalderen har havets erosion vasket flint ud af klinterne og transporteret det langs kysten hvor det er afsat i strandvolde ved bla. Ulvshale og Præstø Fed. Halvøen Ulvshale har en interessant naturskov, og på Ulvshale, Nyord og Præstø Fed findes store strandengsarealer med et rigt plante- og fugleliv. Klinteskoven på Møn og overdrevet Høvblege har meget karakteristiske plantesamfund. Spættet sæl kan ses liggende på sten i Bøgestrømmen.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt: 

Vandretursfolder til Møns Klint og Klintholm

Vandretursfolder til Ulvshale Møn

Fakta og materialer

Download foto af Møn (Foto: Henrik Granat, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)