Smålandsfarvandet

Smålandsfarvandet
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Området omfatter Smålandsfarvandets lavvandede havområder og de tilstødende kyster på Lolland, Falster og Sydsjælland. Området er formet af en række randmoræner, som f.eks. Knudshoved Odde, der fortsætter som undersøiske grus- og stenrev på havbunden. Kystlinjen har form af en dobbeltkyst med en række moræneøer forbundet ved fed og sandbarrierer. Bag den fremskudte kystlinje ligger laguneagtige fladvande, som igen glider over i strandenge og moser. På Lolland-Falster siden rager de højeste partier af et druknet morænelandskab op som større øer, hvis kyster veksler mellem fladstrand og lave klinter. Hele området er et vigtigt raste – og yngleområde for vandfugle, og den lille tandhval, marsvinet, yngler også her, ligesom der er landgangsplads for sæler.

Oplev den i naturen

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer