Skagen - Rubjerg Knude

Skagen - Lønstrup
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Skagen Odde, der er en af verdens største krumodder, er vokset i havet fra højdedragene mellem Hirtshals og Frederikshavn og de 30 km til den nuværende Grenen og Skagen Rev. Området består af udstrakte strand-, klit- og klithede-landskaber, dannet ved havets aflejring af materialer og ved landhævning. I områdets sydlige del findes områder med landskaber, dannet af istidernes gletschere og i Lønstrup Klint ses et snit gennem et komplekst istidslandskab med iøjnefaldende opskudte lag. Skagen er om foråret et af Europas bedste fugletræksteder. I havet omkring Grenen kan ses marsvin.  Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit, og Milesøerne rummer et værdifuldt dyre- og planteliv med bl.a. krondyr, hugorme og sjældne fuglearter.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer