Østlige grænseland

Østlige grænseland
Foto: Ilse Jacobsen

Udvalgets begrundelse

Det østlige grænseland er et storslået, bakket morænelandskab dannet under sidste istid med randmoræner skubbet op af flere gletschere. De lavtliggende områder ved Nybøl Nor og Iller rummer tykke lag af ler afsat i de issøer, der lå mellem randmoræne og dødislandskab, på det tidspunkt hvor istidens sidste gletscher dækkede dele af området. Den sydlige beliggenhed i landet og en frugtbar jord har bevirket, at man mange steder har artsrige, frodige plantesamfund, hvor især bøgen står godt. I skovene, og især de ældre kystnære skovpartier, findes et rigt fugleliv.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer