Odsherred - Saltbæk Vig

Odsherred
Foto: Nina Lemkow

Udvalgets begrundelse

Området omfatter den vestlige del af Odsherred samt de kystnære havområder i Sejerøbugten. Landskabet er stærkt præget af de store randmorænebakker, Odsherredbuerne, der stammer fra gletscherfremstød fra øst. Efter sidste istid har en landhævning bevirket, at der mange steder er flader med hævet havbund. Ved Vesterlyng og på Sjællands Odde er disse stadig bevaret som heder og overdrev med et særpræget plante- og dyreliv pga. beliggenheden i den tørre, varme Storebæltsregion. På Nekselø findes en værdifuld bestand af padder, især klokkefrø. Der er året rundt et rigt fugleliv i Saltbæk Vig, og på kysten forekommer store flokke af dykænder.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer