Nordsamsø

Nordsamsø
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Det nordlige Samsø er overvejende et randmorænestrøg fra sidste istid, og siden stenalderen er området ved Stavns Fjord delvist overskyllet af havet. Nordsamsøs bakkelandskab, Nordby Bakker strækker sig helt ud til kysten med gennemskærende slugter, skår. På grund af lav nedbør findes her en steppeagtig vegetation, som rummer sjældne plante- og insektarter. Stavns Fjord er et enestående fjordlandskab med uberørte kyststrækninger og småøer, nogle forbundet af drag og fed. Fjordens vand indeholder en meget righoldig brakvandsflora og – fauna, og er raste- og yngleområde for mange vade- og andefugle, bl.a. med landets største koloni af edderfugl. Bosserne ud for Stavns Fjord er reservat for spættet sæl.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer