Mols Bjerge

Mols Bjerge
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Området er et af Danmarks landskabeligt set mest variable inden for kort afstand. Der er store kuperede randmoræner omkransende de lavvandede Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Begtrup Vig, og nord herfor findes smeltevandsslette ved Tirstrup. Store dødishuller ses mange steder i Bjergene. Tidligere dyrkningsarealer rummer nu udstrakte overdrev med varmekrævende plante- og insektarter, som også kan ses ved de store kystskrænter på Skødshoved og Helgenæs, som også rummer fine bestande af grøn frø. I kontrast hertil vokser Kaløskovene på lerbund og har en flora med f.eks. alle anemonearterne. Vigene er tilholdssted for mange karakteristiske andefuglearter.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer