Lillebælt

Lillebælt
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Området omfatter selve bæltet med øerne samt de tilstødende kyster på Fyn- og Jyllandssiden. Bæltet er smalt som en flod i den nordlige del og vider sig ud mod syd. Området er især formet af Lillebæltsgletsjeren, hvis randmoræner står højt på Jyllandssiden, og smeltevandet under gletsjeren har skabt tunneldalene som nu er fyldt med havvand i fjordene. I skrænterne findes lag fra Tertiær-tiden. Lillebæltområdet er af international betydning som raste- og fourageringssted for andefugle og er et kerneområde for Danmarks bestand af marsvin.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

  • Naturbeskrivelser: Fyn

Fakta og materialer

  • Naturbeskrivelser: Lillebælt
  • Download foto af Lillebælt (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)