Kattegat øerne

Læsø
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Kattegat øerne Læsø og Anholt er for størstedelen opbygget af materialer aflejret i havet efter istidernes slutning kun Anholts vestlige del er en rest af et morænelandskab. Anholts østlige del, Ørkenen, er en helt unik og næsten uberørt klithede med store vegetationsløse arealer. Her findes et usædvanligt plante- og insektliv med mange sjældne arter. Læsø har tilsvarende store områder med heder og hedekær. Både Anholt og Læsø udgør vigtige yngle- og rastepladser for spættet sæl, ligesom den sjældne gråsæl ses her. Nord for Læsø, omkring Nordre Rønner og syd for øen findes lavvandede havområder af international betydning for ynglende kystfugle og overvintrende andefugle.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer