Gribskov - Arresø-området

Gribskov
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Det nordsjællandske landskab er præget af store skove og søer og en klitkyst med brede sandstrande mod Kattegat. Gennem Gribskov strækker sig et højtliggende system af nord-sydgående randmoræner, og vest for dette israndslandskab ligger et dødisområde med landets største sø Arresø, som er en tidligere lavvandet havarm, der nu er sandet til. Gribskov rummer store sammenhængende bøgeskove afbrudt af fugtige skovenge og små, rene skovsøer med sjældnere plante- og dyresamfund, bl.a. ses havørn ved søen og sortspætte yngler i skovene. Skimmelflagermus og krondyr har i Nordsjælland en kernebestand. Esrum Sø er en dyb sø, der på grund af kalk i undergrunden og begrænset spildevandstilledning stadig er ret ren, hvilket gør den ferskvandsbiologisk interessant.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer