Bornholm

Bornholm
Foto: Henrik Granat

Udvalgets begrundelse

Danmarks klippeøer, Bornholm og Ertholmene, afviger markant fra resten af det danske landskab, som de eneste steder, hvor grundfjeldet når frem til overfladen. På det sydlige Bornholm ses en lang række af lag fra de ældste geologiske perioder. Her kan man som det eneste sted i Danmark finde både de uddøde trilobitter og med held også spor af dinosaurer. Bornholms mange forskellige geologiske lag skyldes Bornholms placering i en dyb forkastningszone i undergrunden. De specielle jordbundsforhold på øen bevirker, at vegetationen er meget anderledes end i resten af landet, og en del plantearter findes kun her, medens arter der er almindelige i resten af Danmark, mangler på Bornholm. Tilsvarende gælder dyrearter. Ertholmene er med sin østlige beliggenhed især kendt som trækfuglested, og her findes Danmarks eneste bestand af alk og lomvie, foruden en meget stor bestand af edderfugl.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer

  • Bornholms natur
  • Download foto af Bornholm (Foto: Henrik Granat, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)