Stor regnorm

Stor regnorm
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Stor regnorm ( Lumbricus terrestris ) er kendt af hvert barn i Danmark. Den tilhører en meget broget skare af dyr, der er lange, trinde og uden lemmer. Der er mange arter regnorme i landet, og de lever alle i jorden, hvor de spiser og nedbryder blade og andet plantemateriale. Herved medvirker de til at jordens frugtbarhed bevares, da næringsstoffer bliver gjort tilgængelige for planterne. Regnorme er meget vigtige fødeemner for en række fugle- og pattedyr-arter.

Oplev den i naturen

Stor regnorm lever i jorden i lange og op til 4 m dybe gange. Den henter føde ved jordoverfladen, som den trækker ned i gangen. Når man ser et blad stikke op som et kræmmerhus i plænen, er det regnormen der er på spil. Regnormene kan ikke tåle at tørre ud, så de kommer kun op af deres gange når det regner – så vandrer de for at finde et nyt sted at søge føde, eller for at parre sig.

Fakta og materialer