Skovflåt

Skovflåt
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Skovflåt  ( Ixodes ricinus ) – af mange fejlagtigt kaldt ”tæge” - regnes af mange for skovens farligste dyr. Skovflåt bider sig fast i huden på mennesker for at suge blod, men nogle dyr indeholder bakterier, der kan give mennesker voldsomme sygdomme, især Borreliose. Bakterierne overføres til flåterne, når de suger blod på mindre dyr, først firben og mus og i senere nymfestadier f.eks. rådyr. Skovflåt findes ofte i tæt græsvegetation, hvor de sidder øverst på stråene for at komme i kontakt med det næste offer.

Oplev den i naturen

I sit 2-5-årige liv skal flåten have tre blodmåltider. Som larve suger den blod af mus, i dens to nymfestadierne er den foretrukne ”bloddonor” rådyr, men flåten suger også blod af fx mennesker, hund, katte og køer. Den er talrigest i områder, hvor der er mange rådyr. Man kan indsamle flåter ved at stryge et hvidt klæde gennem vegetationen, som de så vil gribe fat i og sætte sig på.

Fakta og materialer