Korsedderkop

Korsedderkop
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Korsedderkop ( Araneus diadematus ) er nok den mest velkendte edderkoppeart i Danmark, da dens spind anbringes meget synligt, og den selv er let genkendelig på det hvide kors på ryggen. Den lever af de insekter, der flyver ind i spindet. Disse lammes med gift fra et stik af kæberne, inden de rulles ind i spindet. Korsedderkop lever kun udendørs, mens en række andre edderkoppearter, f.eks. husedderkop trives udmærket i vores boliger. En enkelt art, vandedderkoppen, lever i en luftboble i smådamme.

Oplev den i naturen

Man ser korsedderkoppens spind overalt sensommer og efterår. Dens spind hænger altid lodret, og den bygger det hvor der er egnede hæftesteder. Det er hunnen der laver spind, og den sidder som regel midt i spindet med hovedet nedad, og venter på fangst i nettet. Hunnen kan blive op til 17 mm lang. Hannen er meget mindre - den bliver højst 8 mm.

Fakta og materialer

  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af korsedderkop (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)