Grå bænkebider

Bænkebider
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Grå bænkebider ( Porcellio scaber ) findes overalt i skove, haver og parker, men kun på de fugtige og skyggefulde steder. De er nemlig krebsdyr, der har forladt vandet og gået på land. Der lever mange bænkebider-arter i menneskets boliger, som f.eks. i kældre, drivhuse og udhuse. Alle arter lever udelukkende af plantemateriale, og nogle arter kan godt forgribe sig på kulturplanter.

Oplev den i naturen

Grå bænkebider er den almindeligste bænkebidere i vores haver og boliger, da den kan overleve tørre steder i kortere perioder. Man finder den alle steder, hvor der er fugtigt og mørkt – i kældre og badeværelser, i revner i gammelt murværk og bark, under sten og visne blade. Hvis man går ud en fugtig nat og lyser på en træstamme eller mur, vil man finde en overraskende stor mængde bænkebidere, og de allerfleste vil være den grå bænkebider.

Fakta og materialer