Dødningehånd

Dødningehånd
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Dødningehånd ( Alcyonium digitatum ) er en dansk koral, som er almindelig på stenrev i de dybere dele af Kattegat og kan findes opskyllet på strandene. Dødningehånd hører til polypdyrene, men har ikke et vandmand-stadie. Polypperne sidder sammen i en koloni, hvor hver polyp har otte arme, som den bruger til at filtrere vandet med. I modsætning til de tropiske koraller har dødningehånd ikke et kalkskelet, og når man finder den ved opskylning, er den trukket sammen og kan da ligne en hånd.

Oplev den i naturen

Dødningehånd sidder fæstnet til sten og skaller, og er almindeligst i områder hvor storalgerne (tangen) hæmmes af mangel på lys – fx under moler, på skibsvrag eller på vand dybere end 15 m, hvor der ikke trænger meget lys ned. Den findes ikke dybere end 50 m. Dødningehånd vokser kun steder, hvor der er kraftige vandbevægelser.

Fakta og materialer