Almindelig vandmand

Vandmand
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Almindelig Vandmand eller øregople ( Aurelia aurita ) forekommer i uhyre mængder i havet og ved kysterne hen på sommeren og kan være meget generende for badende, fiskere og skibe. De repræsenterer en stor gruppe dyr kaldt polypdyr. Disse optræder i to former, dels en fritsvømmende gople (vandmænd), dels en fastsiddende polyp. Vandmænd er udstyret med nældeceller, som hos nogle arter (brandmænd) er så kraftigt virkende, at badende kan få alvorlige gener. Vandmænd spiller en stadig vigtigere rolle i det marine økosystem, idet de lever af pelagiske smådyr, herunder fiskelarver

Oplev den i naturen

Vandmanden er almindelig i alle danske have. Kun øst for Bornholm er saltholdigheden for lav til, at vandmanden trives. Om foråret afsnøres de små han- og hunvandmænd fra den ukønnede polyp, der gror på havbunden. De vokser og parrer sig i højsommeren, hvor vi ofte møder dem i talrige flokke, hvis vinden driver dem ind på lavt vand. Efter parring lægger de æg der klækker til larver, som fæstner sig på havbunden og vokser frem til polypper. Om efteråret dør vandmændene.

Fakta og materialer

  • Fugle og natur: Vandmand
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af alm. vandmand (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)