Almindelig søstjerne

Søstjerne
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Almindelig søstjerne ( Asterias rubens ) er et velkendt dyr, da den ofte ses opskyllet på stranden, og med den karakteristiske femtakkede facon med rækker af sugefødder under armene, er den let genkendelig. Den tilhører en stor gruppe dyr kaldt pighude, som også omfatter slangestjerner og søpindsvin. Søstjerner er rovdyr, der kan gøre skade på blåmuslingebanker eller æde fangne fisk i bundgarn. Selv spises de af en del dykænder, måger og krabber.

Oplev den i naturen

Søstjernen lever i alle danske farvande og ses hele året rundt. Den findes fra den yderste grænse for lavvande til dybder på 50 m. Jo dybere søstjernen lever, desto større og lysere bliver den.

Fakta og materialer

  • Fugle og natur: Søstjerne
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af søstjerne (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)