Almindelig blåmusling

Blåmusling
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Almindelig blåmuslingers ( Mytilus edulis ) skaller findes opskyllet ved de fleste danske kyster. Blåmuslingerne lever på lavt vand på banker, hvor dyrene sidder fast på underlaget eller hinanden i store klumper. Blåmuslinger fiskes med bundtrawl og muslingerne dyrkes også kommercielt på reb, der hænger ned fra bøjer e.l. For adskillige fuglearter, f.eks. edderfugle, udgør blåmuslinger en væsentlig del af føden.

Oplev den i naturen

Blåmusling findes langs alle de danske kyster, hvor der er faste flader de kan fæste sig på. Det kan være alt fra naturlige sten og skaller, til moler, pæle, reb, kæder, og betonblokke. På muslingerne selv gror der ofte rur, der er et lille krebsdyr, og de store muslingebanker i fx vadehavet udgør et eget økosystem, der huser mere end hundrede forskellige arter.

Fakta og materialer

  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af alm. blåmusling (Foto: scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)