Smådyr

Kategorien ”smådyr” omfatter et stort antal forskellige grupper af hvirvelløse dyr, repræsenterende et meget stort antal arter. Kanonudvalget har derfor valgt almindelige, let genkendelige arter, således at de fleste vigtige grupper er repræsenterede. Mange arter af hvirvelløse dyr har ikke danske navne, så for en sikker bestemmelses skyld er tilføjet de latinske navne.