Rødmus

Rødmus
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Rødmusen ( Myodes glareolus ) anses som den almindeligste (talrigste) danske mus, og er nok den museart, man oftest ser fremme om dagen og udenfor den tætte vegetation. Derfor er den valgt som repræsentant for de 17 danske arter af mindre gnavere, mus og rotter.  Disse er vigtige dyr i fødekæden og helt uundværlige som byttedyr for en lang række pattedyr, fugle og enkelte krybdyr

Oplev den i naturen

Rødmusen er udbredt over det meste af landet, men mangler dog på en række øer, blandt andet Bornholm. Den findes især i skov, levende hegn og krat med tæt græs hvor du kan være heldig at se den om dagen.
Det er lettest at få øje på rødmusen når den søger føde højt oppe i træer og buske. Men du kan også møde den på jorden når den om efteråret graver huller til små forråd af føde. Ungerne fødes i en rede af græs, mos og andet plantemateriale som enten ligger nedgravet i det øverste jordlag eller placeres på jorden.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Rødmus
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af rødmus (Foto: scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.