Ræv

Ræve
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Ræven ( Vulpes vulpes ) kendes af de fleste danskere, og spiller en stor rolle i litteratur og folklore, og den tillægges karakteregenskaber som snuhed, listighed mm, som så benyttes til beskrivelse af karaktertræk ved visse mennesker. Ræven har en stor evne til at tilpasse sig det menneskeskabte miljø, og mange ræve har nu slået sig ned i byer, hvor der er god tilgængelighed af føde..

Oplev den i naturen

Ræven er vidt udbredt og almindelig i stort set i hele Danmark. Ræven forekommer ikke på Bornholm og enkelte mindre øer. Du kan sagtens se ræven i byen og i villaområder hvor den leder efter føde. Siden 2003 er flere og flere ræve i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Roskilde blevet ramt af ræveskab. Synet af afkræftede ræve med tynd eller ingen pels er blevet almindeligt, og ræven forventes at blive et sjældent syn på Sjælland. Nogle ræve vil dog overleve skaben, og inden for en årrække vil der atter være ræve i langt de fleste af de ramte områder.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Ræv
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af ræv (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.