Odder

Odder
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Med sine mange tilpasninger til livet nær og i vand er odderen ( Lutra lutra ) en spændende og fascinerende repræsentant for de i alt 8 danske arter af mårfamilien.  Fra sidst i 1960erne skete der en drastisk nedgang i odderbestanden, der fortsatte op i mod 1990erne. En målrettet aktion vendte udviklingen, bestanden er nu mangedoblet, og odderen forekommer igen i det meste af Jylland.  Det er den største succeshistorie indenfor dansk pattedyrforvaltning.

Oplev den i naturen

Man kan være heldig at se odderen i Midt-, Nordjylland og på Vestsjælland hvor den lever. Men der er størst sandsynlighed for at få et glimt af odderen i Hvidbjerg Å-systemet og Skjern Å.
Odderen lever i nærheden af enten stillestående eller rindende vand, salt- og ferskvand. Du kan derfor møde den ved uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation. Da odderen er nataktiv, skal du stå tidligt op for at have en chance for at se den. Om dagen opholder den sig i en hule i brinken, under trærødder eller under buske. Odderen er følsom overfor menneskelig aktivitet, men findes der tilstrækkelige skjul, er odderen mere tolerant overfor menneskelige forstyrrelser.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Odder
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af odder (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.