Marsvin

Marsvin
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Marsvinet ( Phocoena phocoena ) er den almindeligste danske hvalart og forekommer i næsten alle danske farvande. Det er en kystnær art, der er let at komme til at se både fra lystbåde, færger og fra kysten. Mange danskere har haft glæde ar oplevelser med denne lille hvalart. Desværre opleves den også ofte død og strandet på vore kyster. Der fanges årligt mange marsvin i garn, og der arbejdes på at få nedbragt denne utilsigtede bifangst

Oplev den i naturen

Du kan opleve marsvinet i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen, hvor det er almindeligt forekommende. Marsvinet er stort set forsvundet fra Østersøen, og den er sjælden i Øresund.
Der er størst chance for at se marsvinet på åbent hav og dens vigtigste leveområder er Ålborg bugt, Randers Fjord, Mariager Fjord, Stavns Fjord, Samsø Østerflak, Horsens Fjord samt havet øst herfor, havet mellem Romsø og Hindsholm, Lillebælt, Vresen, Sejrø Bugt, Skælskør Fjord og havet mellem Agersø og Glænø.
De kan også opleve marsvinet i Fjord & Bælt i Kerteminde.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Marsvin
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af marsvin (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.