Krondyr

Krondyr
Foto: Ib Nord Nielsen

Udvalgets begrundelse

Krondyret ( Cervus elaphus ) er Danmarks største nulevende landpattedyr, og er en art alle bør have kendskab til. Det spiller en væsentlig rolle dansk i kunst og kulturhistorie. Krondyret forekommer fritlevende i det meste af Jylland samt med mindre bestande i Nord– og Vestsjælland. Desuden findes det i  flere dyrehaver.  Hjortenes markante brølen kan høre i sensommer og efterår, og er en af de mest markante lyde, der kan høres i dansk natur.

Oplev den i naturen

I Danmark lever krondyret kun i Jylland og på Sjælland. De største bestande af krondyr findes i Vest- og Midtjylland og på Djursland, mens der på Sjælland findes en mindre bestand i Tisvilde- og Valby Hegn og ved Åmosen. De bedste steder at opleve krondyr er i Jægersborg Dyrehave, Haderslev Dyrehave, Sandfær Plantage og i Stråsø Plantage, samt på hede- og skovarealerne i Thy og Oxbøl.

I Danmark lever krondyrene i områder med store nåleskove, hvor de kan søge dækning om dagen. Men det er især på heder, i højmoser, overdrev, græsheder, kær og på landbrugsarealer, at krondyrene finder deres føde og her er de nemmest at få øje på. Du kan opleve krondyret i store flokke når de i efteråret starter deres parringstid, der kaldes for brunst. Her samles hunnerne omkring de brølende hanner.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Krondyr
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af krondyr (Foto: Ib Nord Nielsen, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.