Strandenge

Strandenge
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Artssammensætningen på den enkelte lokalitet varierer efter havets saltholdighed og tidevandets amplitude. Både i marsken i Sydvestjylland og ved de indre danske farvandskyster er der en tydelig zonation af plante- og dyresamfund med forskellige strategier til at klare det salte miljø. Kulturhistorisk er strandengene vigtige som græsnings- og høsletområder, og det er også her, saltindvindingen fandt sted i ældre tid.

Oplev den i naturen

Strandenge findes overalt i de indre farvande, hvor vind og bølger ikke har så frit spil, at de kan forhindre dannelsen af en sammenhængende grønsvær helt ud til vandkanten. Ofte er strandengen kun en smal bræmme, men i fladt terræn på hævet havbund kan der findes store flader med strandenge. Store dele af Limfjorden, Nordjyllands Kattegatkyst, Roskilde- og Isefjord og dele af Lollands kyst er gode eksempler.

Fakta og materialer