Søer

Sø
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

De fleste søer er i Danmark lavvandede og kun sjældent mere end 20 meter dybe. De næringsrige søer er oprindelig knyttet til morænelandskaberne i Østdanmark, mens de næringsfattige søer mest findes i Vest- og Nordjylland, hvor jorden er sandet eller består af kalk. Søerne har et karakteristisk og forskelligartet plante- og dyreliv og er en vigtig del af den danske natur. Søerne trues i dag af store mængder næringsstoffer som tilføres fra landbrug, industri og byområder.

Oplev den i naturen

Særligt sørige egne i Danmark er Det Midtjyske Søjland syd for Silkeborg og Nordøstsjælland, hvor man finder landets to største søer Arresø og Esrum Sø samt den dybeste, Furesøen. Maribosøerne fortjener også at nævnes, men der er søer overalt i Danmark, selvom søarealet er blevet mere end halveret i de sidste par århundreder på grund af tørlægning og opdyrkning.

Fakta og materialer