Kystklitter og klitheder

Kystklitter
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

På europæisk plan har Danmark en særdeles rig og veludviklet klitnatur. Naturen på forstranden, i den hvide klit, i grønsværklitten og den grå klit samt på klitheden bestemmes af havets eroderende kraft, vindhastigheden, tilførsel fra havet af salt (NaCl), næringsstoffer og kalk i form af ituslåede skaller. I klitterne findes en række sjældne arter, som er bundet til lysåbne arealer, og som var almindelige under sidste istid. Klitnaturen har stor biologisk og rekreativ betydning.

Oplev den i naturen

Kystklitter og klithede kan især opleves langs næsten hele Jyllands vestkyst. Der findes også større klitområder på Læsø, Anholt, Bornholm og langs Nordsjællands og Sejerøbugtens kyster. Små klitområder træffes desuden mange andre steder i de indre farvande. Bag de såkaldte hvide klitter, hvor sandet endnu fyger i blæsevejr, findes især i Jylland klithede, hvor ikke mindst lyng og revling stabiliserer sandet. De mest storslåede eksempler er hederne i Nationalpark Thy, langs Jammerbugten og på Skagen.

Fakta og materialer