Indlandsheder

Indlandsheder
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Med skovrydning og landskabsudnyttelse i yngre stenalder og senere blev der skabt grundlag for store arealer med hedenatur på de sandede og næringsfattige arealer i Midt- og. Vestjylland. Frem til midten af 1800-tallet var heden den almindeligste naturtype i disse landsdele. Hedernes natur er lyskrævende og tåler derfor ikke udbredt trædække, så naturpleje er nødvendig for at opretholde hedenaturen. Dens biologiske og kulturhistoriske betydning er betydelig.

Oplev den i naturen

Indlandsheder findes i vore dage kun i Jylland; på øerne findes kun enkelte, mindre kystheder. Blandt de steder i Jylland, hvor man endnu kan fornemme hedens storslåethed og ensomhed, kan nævnes Borris Sønderland, Randbøl Hede, Kongenshus Hede og hederne på Skovbjerg Bakkeø.

Fakta og materialer