Bøgeskov

Bøgeskov
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Bøgen er en af de sidst indvandrede skovtræer i Danmark, og siden ældre bronzealder, ca. 1400 år f. Kr., har bøgeskoven bredt sig og findes nu almindeligt over det meste af landet. Bøgeskov findes både på næringsrig muldbund og næringsfattig morbund, og særligt på tør bund. Bundfloraen og dyrelivet i skovbunden er vidt forskellig på de nævnte jordbundstyper. Særligt i gammel bøgeskov er artsindholdet stort. Bøgeskoven har stor biologisk og rekreativ betydning i Danmark.

Oplev den i naturen

Bøgeskov findes nu overalt i landet, da der plantes bøg selv i nåletræsplantagerne i de gamle hedeegne. Bøgeskovene i de gamle skovegne er dog de smukkeste, især hvor forårets anemonetæppe fortæller, at der altid har været løvskov uden perioder med granskov. Granskoven skygger nemlig anemonerne ihjel, og de over 100 år om at komme tilbage, selvom der plantes bøg igen. Gamle bøgeskove kan bl.a. ses i Jægersborg Dyrehave og -Hegn, Gribskov, Søhøjlandets skove og langs Vejle Fjord.

Fakta og materialer