Naturtyper

Naturtyperne er centrale elementer i vor naturforståelse, fordi de kan præge hele landskaber. Naturtyperne er også det naturlige hjemsted for en lang række dyr og planter, der netop er tilpasset de livsbetingelser, som den enkelte naturtype kan give. Naturtyper med en god struktur og funktion er nøglen til en stor og levedygtig natur – nu og i fremtiden. Både almindelige, velkendte, sjældne og truede naturtyper er med på listen.